Regulamin

Warunkiem korzystania z serwisu bialaenergia.pl jest przeczytanie i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

1. Definicje.

Regulamin niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.wiedzaposagowa.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Serwiskażda strona i podstrona www znajdująca się pod adresem bialaenergia.pl

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu, która przeczytała i zaakceptowała niniejszy regulamin.

Administrator – właściciel serwisu bialaenergia.pl

2. Zasady korzystania z serwisu.

Korzystanie z serwisu, przeglądanie i czytanie zawartych w nim treści jest bezpłatne.

Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych manier przyjętych w internecie – Netykieta.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań mogących zakłócić działanie serwisu oraz utrudnić działanie innym użytkownikom.

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i funkcji w serwisie, w dowolnym czasie.

Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podania przyczyn.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą. Niedozwoloną działalnością osób trzecich oraz błędami w oprogramowaniu.

3. Treści zawarte w serwisie.

Działalność serwisu ma na celu promowanie i rozpowszechnianie treści popularnonaukowych oraz technicznych. Zamieszczone materiały nie mają charakteru prac naukowych. Ich czytanie i przeglądanie należy traktować wyłącznie jako rozrywkę.

Treści, w których autor prezentuje prace własne, w tym; działanie urządzeń elektrycznych i energetycznych, pomiary tych urządzeń oraz wszystkie inne prace wykonywane przez autora, służą jedynie prezentowaniu jego twórczości. Nie mają one charakteru poradników, nie należy się na nich wzorować, ani ich naśladować. Ich przeglądanie należy traktować wyłącznie jako rozrywkę.

Treści zawarte w serwisie są objęte prawem własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania ich jedynie na użytek osobisty. Zabrania się innego używania materiałów zawartych w serwisie bez zgody administratora.

Użytkownik może udostępniać treści zawarte w serwisie na portalach społecznościowych.

Użytkownik może zamieszczać na innych stronach www bezpośrednie odnośniki do stron, podstron, artykułów oraz materiałów zawartych w serwisie (linki).

4. Postanowienia końcowe.

Regulamin jest dostępny na stronach serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2020 r.

Kontakt: quizydlawiedzy@gmail.com